Vinplan.Apps voert rekenopdrachten en bedrijfseconomische analyses uit in opdracht van derden voor zowel letselschades (Art. 107) alsmede overlijdensschades (Art. 108). Deze dienstverlening is ontstaan vanuit de extra rekencapaciteit die o.a. de zelfstandig ontwikkelde webapplicatie Letselschade Berekenen PLUS biedt in combinatie met de praktijkgerichte financiële planning know how van directeur/eigenaar Vincent van den Bogert. Jarenlang heeft hij als gecertificeerd financial planner gewerkt waarbij de dienstverlening primair gericht was op ondernemers en vermogende particulieren.

Extra rekencapaciteit voor hypotheken

Er is extra rekencapaciteit nodig t.o.v. concurrerende softwarepakketten en diensten om de financiële en fiscale gevolgen van een letsel of overlijden adequaat vast te kunnen stellen. Zo beïnvloedt een hypotheek direct het Netto Besteedbaar Inkomen van een slachtoffer en kan dus invloed hebben op de hoogte van de schade. De extra rekencapaciteit bestaat hier uit het correct vaststelling van de verschuldigde Inkomstenbelasting door rekening te houden met de maximering van het aftrektarief voor hypotheekrente, eventuele belastingoptimalisatie tussen een slachtoffer en zijn/haar partner en het doorrekenen van toekomstige renteherzieningen.

Extra rekencapaciteit voor pensioenen

Pensioenen zijn onderhevig aan versoberingen door mutaties van Salaris-Diensttijd regelingen naar Beschikbare Premie regelingen. De extra rekencapaciteit bestaat hier uit het kunnen doorrekenen en simuleren van een complete Beschikbare Premie regeling die structureel afwijkt t.o.v. bijvoorbeeld een Middelloonregeling of een Eindloonregeling. Een complexe levensverzekering met wisselende spaar- en overlijdenskapitalen is bij een Beschikbare Premie regeling van toepassing. Een beschikbaar kapitaal uit deze levensverzekering dient als koopsom voor het aankopen van de pensioenuitkering waarvan de hoogte tevens afhankelijk is van de dan geldende marktrente en sterftekansen. Een Beschikbare Premie regeling kenmerkt zich zodoende met onzekere pensioenuitkeringen t.o.v. een Salaris-Diensttijd regeling met vaststaande pensioenuitkeringen (mits deze niet gekort worden i.v.m. een te lage dekkingsgraad binnen het pensioenfonds).

Extra rekencapaciteit voor ondernemers

De schadebepaling van een ondernemer vraagt tevens om extra rekencapaciteit aangezien een slachtoffer invloed heeft op zijn/haar inkomstenbron waarbij de causaliteit niet altijd vast staat. Door verschillende ondernemingsscenario's door te berekenen, brengt Vinplan.Apps de privégevolgen in beeld waarmee een schade is vast te stellen. Het volgende voorbeeld verduidelijkt dit. Als er voor de toekomst vermeende liquiditeitsproblemen in een onderneming met rechtsvorm Besloten Vennootschap ontstaan, dan dienen deze tekorten aangezuiverd te worden om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Een optie is dat deze tekorten worden aangezuiverd door middel van een extra banklening. Qua acceptatie bij de bank zal dit in de praktijk moeilijk zijn aangezien de bedrijfsresultaten negatief zijn. Dit laatste buiten beschouwing gelaten wordt het resultaat binnen de onderneming en indirect het resultaat voor de ondernemer beïnvloed door de rente en extra aflossingen van de banklening. Een alternatieve optie is dat de ondernemer zelf geld moet storten vanuit privé om de tekorten in de onderneming aan te zuiveren. Dit beïnvloed direct het Netto Besteedbaar Inkomen van de ondernemer omdat de privé-uitgaven stijgen met extra verschuldigde belasting (Terbeschikkingstellingsregeling) alsmede de gedane privéstortingen. De vraag wat precies de toekomstige Netto Besteedbare Inkomsten 'Zonder Ongeval' en 'Met Ongeval' zijn, kan alleen beantwoord worden als er een directe correlatie in de berekening bestaat tussen ondernemer en onderneming. Deze extra functionaliteit biedt Vinplan.Apps door ondernemingen door te rekenen met Winst- & Verliesrekeningen, Balansen, Verliesverrekeningen VpB (horizontaal & verticaal) en Privéverrekeningen (fiscaal & budgettair).

Rekenopdrachten verstrekken

Voor het stellen van nadere vragen of voor het verstrekken van een rekenopdracht - incl. of excl. een bedrijfseconomische analyse - kunt u contact met ons opnemen via onderstaand E-mailadres.

Nieuwsbrief Personenschadeberekeningen

Via zijn persoonlijke LinkedIn-pagina schrijft CEO Vincent van den Bogert regelmatig artikelen over het onderwerp Personenschadeberekeningen. Door u HIER aan te melden voor de nieuwsbrief krijgt u automatisch bericht wanneer er een nieuw artikel of nieuwsitem beschikbaar is gekomen. Een overzicht van de recente artikelen en persberichten vindt u HIER.

Video's

Tutorial Ondernemers en Personenschadeberekeningen: YouTube video tutorial
Bedrijfsanimatie Personenschade: YouTube video

contact

telefoon

+31(0)180468926

email

vinplan.apps@gmail.com

adres

Vinplan.Apps
Stadhouderslaan 337
2983 CX Ridderkerk

Nederland